#26 Sota Kimata

Jahrgang 2000  |  Im Verein seit 2020